This post is also available in: English

arabesque linen shoulder bag handles

Možda su vitice mahuna, možda čarobni grah. Možda brzaci na Kupi ili virovi oko stupova mosta. Lokne na kosi, pjena u šalici kave. Mliječni put. Predstavljam Arabesku.

arabesque linen shoulder bag

arabesque linen shoulder bag swirls

arabesque linen shoulder bag magenta

arabesque linen shoulder bag inside

arabesque linen shoulder bag bead

arabesque linen shoulder bag hello

arabesque linen shoulder bag in a hand